• VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 17 marca 2018

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 1
 • VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 17 marca 2018

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 2
 • VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 17 marca 2018

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 3
 • VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 17 marca 2018

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 4

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do udziału w V Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku w Krakowie.

   

Informacje ogólne

photo1
photo2
photo3
photo3

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku (sobota) w Krakowie.

VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinikę Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

VIII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz ginekologów, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z młodocianymi i dorosłymi chorymi z wadami wrodzonymi serca. Organizowanie multidyscyplinarnych szkoleń jest konieczne tym bardziej, że liczba pacjentów z wrodzoną wadą serca wkraczających w wiek dorosły i trafiających pod opiekę lekarzy internistów rośnie nieustannie.

Planowane przez nas tytuły sesji naukowych to:

 • Zespół hipoplazji lewego serca
 • Heart Team in Adult Congenital Heart Disease: leczenie interwencyjne, przezskórne czy chirurgiczne?
 • Problemy kliniczne chorego z wadą wrodzoną serca
 • Horror echo – moje najbardziej zdumiewające echo u chorych z wadami wrodzonymi serca.

Wykłady dotyczyć będą: anatomii wady, diagnostyki i kwalifikacji do zabiegu, leczenia chirurgicznego oraz wczesnych i odległych powikłań narządowych w zespole hipoplazji lewego serca, Heart Team’u w wadach wrodzonych serca u dorosłych – leczenie interwencyjne, przezskórne czy chirurgiczne (ASD, IT, SP i PI, Botall, koarktacja aorty – stanowisko kardiologa i chirurga), ciąży u chorych z Tetralogią Fallota, anatomicznie prawą komorą, pojedynczą komorą, nadciśnienia płucnego u chorych z wadą wrodzoną, zaburzeń rytmu i przewodnictwa – u kogo powinniśmy wykonać badanie elektrofizjologiczne, wszczepić stymulator i ICD, pacjenta z wadą wrodzoną i chorobą wieńcową po leczeniu interwencyjnym, chorego po udarze.

Wykładowcami podczas VIII Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będą członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Planujemy, że udział w ww. Konferencji weźmie udział ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych i specjalistów innych dziedzin medycyny.

Mamy nadzieję, że atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji jakim jest Kraków, będzie sprzyjać naszym obradom.

Serdecznie zapraszamy !

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Dr hab. n. med. Monika Komar
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

olszowska
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

podolec
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

komar
Dr hab. n. med. Monika Komar

Sekretarz Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

tomkiewicz
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Komitet naukowy z konferencji odległej

 • Jacek Białkowski (Zabrze)
 • Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
 • Piotr Dobrowolski (Warszawa)
 • Piotr Hoffman (Warszawa)
 • Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
 • Magdalena Kaźnica-Wiatr (Kraków)
 • Anna Klisiewicz (Warszawa)
 • Adam Koleśnik (Warszawa)
 • Jacek Kołcz (Kraków)
 • Monika Komar (Kraków)
 • Mirosław Kowalski (Warszawa)
 • Jacek Kusa (Wrocław)
 • Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
 • Agata Leśniak-Sobelga (Kraków)
 • Bohdan Maruszewski (Warszawa)
 • Magdalena Mizia (Katowice)
 • Jacek Moll (Łódź)
 • Jadwiga Moll (Łódź)
 • Tomasz Mroczek (Kraków)
 • Maria Olszowska (Kraków)
 • Jacek Pająk (Warszawa)
 • Szymon Pawlak (Zabrze)
 • Piotr Podolec (Kraków)
 • Andrzej Rudziński (Kraków)
 • Witold Rużyłło (Warszawa)
 • Robert Sabiniewicz (Gdańsk)
 • Janusz Skalski (Kraków)
 • Danuta Sorysz (Kraków)
 • Małgorzata Szkutnik (Zabrze)
 • Łukasz Szumowski (Warszawa)
 • Lesław Szydłowski (Katowice)
 • Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • Olga Trojnarska (Poznań)
 • Piotr Weryński (Kraków)

Program Konferencji

9:00 – 9:05 Rozpoczęcie VIII Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
Przywitanie uczestników Konferencji
 
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska – Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec – Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie
 • Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
9:05 – 10:30 Sesja I - ZESPÓŁ HIPOPLAZJI LEWEGO SERCA
Prowadzenie: Janusz Skalski (Kraków), Maria Olszowska (Kraków), Anna Klisiewicz (Warszawa)
  Anatomia wady
Adam Koleśnik (Warszawa)
  Diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu
Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
  Leczenie chirurgiczne
Tomasz Mroczek (Kraków)
  Wczesne i odległe powikłania narządowe u dorosłych chorych
Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:45 Sesja II - HEART TEAM IN ADULT CONGENITAL HEART DISEASE: LECZENIE INTERWENCYJNE, PRZEZSKÓRNE CZY CHIRURGICZNE?
Prowadzenie: Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Andrzej Rudziński (Kraków), Piotr Wilkołek (Kraków)
  ASD, IT (kardiolog, chirurg)
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Jacek Białkowski (Zabrze)
  SP i PI (kardiolog, chirurg)
Szymon Pawlak (Zabrze), Piotr Weryński (Kraków)
  Botall, (kardiolog, chirurg)
Joanna Kwiatkowska (Gdańsk), Jacek Kołcz (Kraków)
  Koarktacja aorty (kardiolog, chirurg)
Olga Trojnarska (Poznań), Jacek Pająk (Warszawa)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
12:45 - 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 15:30 Sesja III - PROBLEMY KLINICZNE CHOREGO Z WADĄ WRODZONĄ SERCA
Prowadzenie: Jadwiga A. Moll (Łódź), Jacek Moll (Łódź), Jacek Kusa (Wrocław), Tadeusz Przewłocki (Kraków)
  Ciąża u chorej po operacji hipoplazji aorty
Agata Leśniak-Sobelga (Kraków)
  Nadciśnienie płucne u chorych z wadą wrodzoną
Piotr Hoffman (Warszawa)
  Zaburzenia rytmu i przewodnictwa - u kogo powinniśmy wykonać badanie elektrofizjologiczne, wszczepić stymulator i ICD
Barbara Małecka (Kraków)
  4. Chory po udarze, po OZW – podwójna terapia przeciwpłytkowa
Monika Komar (Kraków)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 16:15 Sesja IV - HORROR ECHO MOJE NAJBARDZIEJ ZDUMIEWAJĄCE ECHO U CHORYCH Z WADAMI WRODZONYMI SERCA
Prowadzenie: Lesław Szydłowski (Katowice), Magdalena Mizia-Szubryt (Katowice), Magdalena Kaźnica-Wiatr (Kraków)
  Przypadek 1.
  Przypadek 2.
  Przypadek 3.
Przypadek 4.
  Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
16:15 Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji

Centrum Naukowo - Szkoleniowe w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Biuro konferencji

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 33 99
e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

Organizator konferencji

Wkrótce