Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w aktywności Sekcji, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, śledzili sesje i konferencje. Mamy nadzieję, że czas spędzony razem uznają Państwo za owocny i pożyteczny. Trzymamy kciuki, by rozbudzone zainteresowania i wiedza zdobyta wspólnie nie wygasły. Czekamy na Państwa w czasie następnych planowanych spotkań dotyczących fascynującej tematyki wad wrodzonych serca u młodocianych i dorosłych.

Dziękujemy i do zobaczenia,
Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK kadencji 2019-2021

Sprawozdanie z działalności Sekcji

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021| P O B I E R Z (pdf) |

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK kadencji 2019-2021

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Za nami kolejna konferencja, która pomimo utrudnień czasu pandemii odbyła się i zyskała dużą grupę słuchaczy. Wzięło w niej udział łącznie 516 uczestników. Na stronie wydarzenia (www.konferencjaswws2021.pl) oraz na stronie sekcji (www.guch.ptkardio.pl) zamieściliśmy zarejestrowane wykłady i odpowiedzi na pytania, które padły w czasie sesji. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo czas, by do nich powrócić.

Obecnie Sekcja WWSuMiD liczy 321 osób i jest o 18 osób liczniejsza w stosunku do roku 2019. Cieszymy się z tego wzrostu, bo to dla nas sygnał, że tematyka wad wrodzonych serca u dorosłych zyskuje nowych zainteresowanych. Korzystając z okazji zapraszamy na kolejne wydarzenia dotyczące problemów grupy naszych pacjentów.

  1. Wiosenna Konferencja PTK&KP 11 - 12.06.21 https://wiosennakp.ptkardio.pl „Zalecenia ESC 2020 - postępowanie z dorosłymi z wadą wrodzoną serca z analizą wybranych przypadków klinicznych”
  2. XXV Międzynarodowy Kongres PTK 23-25.09.2021. Sesja sekcji – „Wytyczne ACHD 2020 a codzienna praktyka kliniczna”
  3. Kongres Zdrowie Polaków 2021. 25 -i 26 października 2021. „ACHD pod egidą konsultantów krajowych kardiologii i kardiologii dziecięcej”

We wrześniu 2021 r odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków sekcji i wybory nowych władz (dokładny termin podamy w najbliższym czasie). Mamy nadzieję, że wezmą w nich Państwo liczny udział.

Dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami w czasie wydarzeń ostatniej kadencji. Mamy nadzieję, że były to spotkania interesujące i pożyteczne. W sposób szczególny dziękujemy też organizatorowi ostatniej konferencji – firmie Medical Events za zaangażowanie i kreatywność.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


Wielkość polskiej populacji Młodocianych i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca (ang. Grown Up Congenital Heart, GUCH) jest szacowana na około 80 000-100 000 pacjentów. Roczny wzrost o około 2400 nowych przypadków można przewidzieć na podstawie wskaźnika urodzeń (przy założeniu, że 80% noworodków z wadami wrodzonymi serca urodzonych teraz przeżywa do dorosłości). Zgodnie z danymi międzynarodowymi 20-25% całej populacji GUCH wymagać będzie przez całe życie opieki wielospecjalistycznej, dodatkowych operacji i/lub zabiegów przezskórnych, 35-40% ułatwionego dostępu do specjalistów. Pozostali, z prostymi wadami po skutecznym leczeniu w dzieciństwie, istotnie rzadziej potrzebują kontroli specjalistycznych. Zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych (m.in. ESC, AHA) pacjenci GUCH ze złożonymi problemami powinni być pod opieką dedykowanych im wielospecjalistycznych ośrodków.

Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych powstała w 2010 roku w odpowiedzi na potrzebę narastającej, bardzo zróżnicowanej grupy dorosłych po operacjach i zabiegach przezskórnych w dzieciństwie. Wielu z nich stoi przed perspektywą dalszych operacji, leczenia zaburzeń rytmu serca, zwiększonego ryzyka niewydolności serca i przedwczesnej śmierci.

Głównym celem Sekcji jest szeroko pojęta działalność edukacyjna skierowana do wszystkich profesjonalistów medycznych, która może zapewnić odpowiedni poziom wielowymiarowej opieki dla naszych pacjentów.

Podstawowym zadaniem Zarządu kadencji 2019-2021 będzie stworzenie pierwszych ogólnopolskich zasad przekazywania pacjentów z opieki pediatrycznej do opieki dorosłych.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
stat4u