• IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 16 marca 2019

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 1
 • IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 16 marca 2019

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 2
 • IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 16 marca 2019

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 3
 • IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca
  u Młodocianych i Dorosłych

  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Kraków, 16 marca 2019

  Zapraszamy do rejestracji
  Rejestracja

  Slide 4

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do udziału w \IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 16 marca 2019 roku w Krakowie.

   

Informacje ogólne

photo1
photo2
photo3
photo3

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 16 marca 2019 roku (sobota) w Krakowie.

IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinikę Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz ginekologów, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z młodocianymi i dorosłymi chorymi z wadami wrodzonymi serca. Organizowanie multidyscyplinarnych szkoleń jest konieczne tym bardziej, że liczba pacjentów z wrodzoną wadą serca wkraczających w wiek dorosły i trafiających pod opiekę lekarzy internistów rośnie nieustannie.

Planowane przez nas tytuły sesji naukowych to:

 • Wady zastawkowe u chorych z wrodzoną wadą serca
 • Niewydolność serca w wadach wrodzonych serca
 • Nadciśnienie płucne w wadach przeciekowych serca
 • Rejestr Chorych z Wadami Wrodzonymi Serca
 • Horror echo – moje najbardziej zdumiewające echo u chorych z wadami wrodzonymi serca

Wykładowcami podczas IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będą członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Planujemy, że udział w ww. Konferencji weźmie ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych i specjalistów innych dziedzin medycyny.

Udział w IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest bezpłatny.

Mamy nadzieję, że atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji jakim jest Kraków, będzie sprzyjać naszym obradom.

Serdecznie zapraszamy !

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

olszowska
Prof. dr hab. n. med.
Maria Olszowska

Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

podolec
Prof. dr hab. n. med.
Piotr Podolec

Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

komar
Prof. UJ, dr hab. n. med.
Monika Komar

Sekretarz Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

tomkiewicz
Prof. UJ, dr hab. n. med.
Lidia Tomkiewicz-Pająk

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Komitet naukowy z konferencji odległej

 • Jacek Białkowski (Zabrze)
 • Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
 • Piotr Hoffman (Warszawa)
 • Magdalena Kaźnica-Wiatr (Kraków)
 • Anna Klisiewicz (Warszawa)
 • Jacek Kołcz (Kraków)
 • Monika Komar (Kraków)
 • Grzegorz Kopeć (Kraków)
 • Mirosław Kowalski (Warszawa)
 • Jacek Kusa (Wrocław)
 • Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
 • Joanna Kwiatkowska (Gdańsk)
 • Agata Leśniak-Sobelga (Kraków)
 • Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 • Magdalena Mizia-Szubryt (Katowice)
 • Jacek Moll (Łódź)
 • Jadwiga A. Moll (Łódź)
 • Tomasz Mroczek (Kraków)
 • Jadwiga Nessler (Kraków)
 • Maria Olszowska (Kraków)
 • Jacek Pająk (Warszawa)
 • Piotr Podolec (Kraków)
 • Piotr Ponikowski (Wrocław)
 • Janusz Skalski (Kraków)
 • Danuta Sorysz (Kraków)
 • Małgorzata Szkutnik (Zabrze)
 • Lesław Szydłowski (Katowice)
 • Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • Jarosław Trębacz (Kraków)
 • Olga Trojnarska (Poznań)

Planowany Program Konferencji

7:30 - 9:00 REJESTRACJA
9:00 - 9:15 Rozpoczęcie Konferencji
Powitanie uczestników
 
9:15 – 10:45 Sesja I - WADY ZASTAWKOWE U CHORYCH Z WRODZONĄ WADĄ SERCA
Prowadzenie: Jacek Białkowski (Zabrze), Małgorzata Szkutnik (Zabrze), Jacek Pająk (Warszawa), Roman Przybylski (Kraków)
  1. Wady zastawkowe u chorych z wrodzoną wadą serca – rosnący problem kliniczny
Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
  2. TAVI u chorych z wrodzoną wadą serca – uzasadniony wybór?
Jarosław Trębacz (Kraków)
  3. Interwencje na zastawce płucnej – obecny stan wiedzy i spojrzenie w przyszłość
Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)
  4. Niedomykalność trójdzielna wtórna do przeciążenia komory podpłucnej
Olga Trojnarska (Poznań)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Sesja II - NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W WADACH WRODZONYCH SERCA
Prowadzenie: Piotr Hoffman (Warszawa), Jadwiga Nessler (Kraków), Janusz Skalski (Kraków)
  1. Odrębności obrazu klinicznego niewydolności krążenia u chorego z wadą wrodzoną serca
Anna Klisiewicz (Warszawa)
  2. Czy możemy wprost przenieść schemat leczenia niewydolności krążenia do populacji chorych z wadami wrodzonymi serca?
Maria Olszowska (Kraków)
  3. CRT w niewydolności serca u chorych z wadami wrodzonymi serca
Mirosław Kowalski (Warszawa)
  4. Obrazowanie różnych przyczyn niewydolności serca a wybór terapii
Piotr Hoffman (Warszawa)
  5. Przeszczep serca u chorego z wadą serca wrodzoną
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
12:30 - 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 Sesja III - NADCIŚNIENIE PŁUCNE W WADACH PRZECIEKOWYCH SERCA
Joanna Kwiatkowska (Gdańsk), Piotr Podolec (Kraków), Jacek Kołcz (Kraków), Piotr Weryński (Kraków)
  1. Zespół Eisenmengera – patofizjologia i obraz kliniczny
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
  2. Nadciśnienie płucne współistniejące z wadą wrodzoną serca
Jacek Kusa (Wrocław)
  3. Schemat leczenia chorych z wadą wrodzoną serca i nadciśnieniem płucnym
Grzegorz Kopeć (Kraków)
  4. Ciąża u chorej z nadciśnieniem płucnym
Magdalena Kaźnica-Wiatr (Kraków)
Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 Sesja IV - REJESTR CHORYCH Z WADAMI WRODZONYMI SERCA
Prowadzenie: Maria Olszowska (Kraków), Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa), Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa), Piotr Hoffman (Warszawa), Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
  1. Polska część Rejestru Chorych z Wadami Wrodzonymi Serca dla GUCH STUDY GROUP ESC 2018
Monika Komar (Kraków)
  Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
16:00 – 17:00 Sesja V - HORROR ECHO MOJE NAJBARDZIEJ ZDUMIEWAJĄCE ECHO U CHORYCH Z WADAMI WRODZONYMI SERCA
Prowadzenie: Magdalena Mizia-Szubryt (Katowice), Lesław Szydłowski (Katowice), Tomasz Mroczek (Kraków)
  Przypadek 1.
  Przypadek 2.
  Przypadek 3.
Przypadek 4.
  Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów
17:00 Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji

Centrum Naukowo - Szkoleniowe w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Biuro konferencji

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel.: 12 614 33 99
e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

Organizator konferencji

DC Promotion Sp. z o. o.
ul. Słomiana 27A,
30-316 Kraków