Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym termin corocznej konferencji Sekcji zostaje przeniesiony na 24.10.2020 r.


Z poważaniem
Zarząd Sekcji

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


Wielkość polskiej populacji Młodocianych i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca (ang. Grown Up Congenital Heart, GUCH) jest szacowana na około 80 000-100 000 pacjentów. Roczny wzrost o około 2400 nowych przypadków można przewidzieć na podstawie wskaźnika urodzeń (przy założeniu, że 80% noworodków z wadami wrodzonymi serca urodzonych teraz przeżywa do dorosłości). Zgodnie z danymi międzynarodowymi 20-25% całej populacji GUCH wymagać będzie przez całe życie opieki wielospecjalistycznej, dodatkowych operacji i/lub zabiegów przezskórnych, 35-40% ułatwionego dostępu do specjalistów. Pozostali, z prostymi wadami po skutecznym leczeniu w dzieciństwie, istotnie rzadziej potrzebują kontroli specjalistycznych. Zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych (m.in. ESC, AHA) pacjenci GUCH ze złożonymi problemami powinni być pod opieką dedykowanych im wielospecjalistycznych ośrodków.

Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych powstała w 2010 roku w odpowiedzi na potrzebę narastającej, bardzo zróżnicowanej grupy dorosłych po operacjach i zabiegach przezskórnych w dzieciństwie. Wielu z nich stoi przed perspektywą dalszych operacji, leczenia zaburzeń rytmu serca, zwiększonego ryzyka niewydolności serca i przedwczesnej śmierci.

Głównym celem Sekcji jest szeroko pojęta działalność edukacyjna skierowana do wszystkich profesjonalistów medycznych, która może zapewnić odpowiedni poziom wielowymiarowej opieki dla naszych pacjentów.

Podstawowym zadaniem Zarządu kadencji 2019-2021 będzie stworzenie pierwszych ogólnopolskich zasad przekazywania pacjentów z opieki pediatrycznej do opieki dorosłych.

Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego